Nieuwe wereldwijde standaard omtrent stedelijke ontwikkeling

24 oktober 2016

Tijdens de Habitat III conferentie in Ecuador van 17 tot 20 oktober hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe stedelijke agenda aangenomen. De nieuwe stedelijke agenda zet een wereldwijde standaard bij het behalen van stedelijke ontwikkelingen. Eurocommissaris Corina Creţu, hoofd van de Europese delegatie, sprak tijdens de conferentie in de naam van de Europese Unie over de Europese inbreng. VNG-voorzitter Jan van Zanen vertegenwoordigde de Nederlandse belangen op de conferentie. Ook Nicolaas Beets, de gezant voor Europese Agenda Stad en een delegatie van EUROCITIES waren aanwezig.

Inbreng Europa

De Europese Commissie heeft besloten bij te dragen aan de stedelijke ontwikkelingen wereldwijd door de samenwerking tussen Europese en niet-Europese steden te bevorderen. Op deze manier ontstaat er een wederzijds leerproces waar beide steden nadenken over stedelijke oplossingen. Ook wil de EU één globale definitie van stedelijke ontwikkeling, om te zorgen dat alle Habitat III deelnemers dezelfde einddoelen nastreven.

EUROCITIES organiseerde tijdens de conferentie het evenement ‘Building bridges between the EU and the Global Urban Agenda’. Dit evenement richt zich op de implementatie van de Europese Agenda Stad in de nieuwe stedelijke agenda. Tijdens dit evenement gaven onder andere burgemeester van Berlijn, Michael Müller en speciaal gezant Europese Agenda Stad, Nicolaas Beets een presentatie.

Europese Agenda Stad

Naast deze internationale agenda heeft de EU haar eigen Europese Agenda Stad. Ook via deze agenda draagt de EU bij aan de Internationale stedelijke agenda, Habitat III. “We hebben de Europese Agenda Stad, die op basis van partnerschappen tussen steden en belanghebbenden gericht is op het beter vormgeven van de stedelijke dimensie bij Europees beleid. Dit kan ook ingezet worden met partners wereldwijd, om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor stedelijke problemen als armoede of duurzame ontwikkeling” zei Commissaris Creţu.

Habitat III

De nieuwe stedelijke agenda dient als gids voor landen, steden en regio’s. Hier worden richtlijnen vermeld over stedelijke ontwikkeling en hoe hiermee om te gaan. De agenda richt zich voornamelijk op sociale betrokkenheid en duurzaamheid en is erop gericht dat steden de drijvers van economische en sociale ontwikkelingen zijn. Habitat III is in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Klimaatakkoord Parijs niet bindend. De leden van de Verenigde Naties streven ernaar met eigen doelstellingen om de richtlijnen van Habitat III te verwezenlijken.

Nederlandse gemeenten

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en VNG-voorzitter, had een duidelijk kernboodschap ‘een stedelijke agenda geef je vorm en voer je uit samen met steden.’ Deze nieuwe stedelijke agenda is een steun in de rug voor erkenning, capaciteitsontwikkeling, investeringen, toezeggingen voor budgetten, en een beter wettelijk kader voor het uitvoeren van kerntaken. Naast Van Zanen was ook Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht, in Quito. Zij sprak haar waardering uit voor de inzet van gemeenten wereldwijd in de totstandkoming van de agenda.

Rapport State of European Cities

In de aanloop naar de Habitat III conferentie heeft de Commissie een ‘State of European Cities’ rapport gepubliceerd in samenwerking met de Verenigde Naties. In dit rapport worden Europese steden getoetst aan de hand van de 12 partnerschappen voor de Europese Agenda Stad. Het rapport dient als ondersteuning aan de Europese Agenda Stad, om Europese steden te toetsen aan de partnerschappen. Dit rapport draagt bij aan de inbreng van de Europese Unie voor de nieuwe stedelijke agenda, omdat de informatie uit het rapport toegankelijk is voor steden wereldwijd. Zo kunnen zij kijken hoe Europese steden het beleid rond milieu, transport of infrastructuur vormgegeven hebben.

Door:

Pierre Kas, Europa decentraal en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Habitat III een internationale stedelijke agenda, VNG
New Urban agenda VN: toespraak Jan van Zanen, VNG
EU Voluntary Commitment to the New Urban Agenda, Europese Commissie
Habitat III, Verenigde Naties

Meer informatie:

Urban Agenda, Europa decentraal