Enquete inbesteding door gemeenten: laat uw stem horen!

29 oktober 2018Aanbesteden

Tot en met 1 november loopt er een enquête vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over inbesteding door gemeenten. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête kan de overheid meer inzicht verkrijgen in de hoeveelheid inbestedingen, de manieren waarop dit wordt gedaan door gemeenten en de gemeentelijke visie over de oprichting van een digitaal inbestedingsregister. Vul de enquête in om uw stem te laten horen.

Wat is inbesteden?

Inbesteden is het zelf uitvoeren door de overheid van een economische activiteit in plaats van deze door de markt te laten verrichten. De (decentrale) overheid verleent de ‘opdracht’ in dat geval aan een eigen overheidsdienst of aan een gelieerde instelling, die een separate rechtspersoon is.

Waarom deze enquête?

Deze enquête is gestart na de aangenomen motie Amhaouch c.s., waarin de regering wordt opgeroepen om te onderzoeken hoe een openbaar digitaal inbestedingsregister kan worden opgezet samen met MKB-Nederland, een vereniging voor middel-kleine bedrijven. In dit digitale register zouden overheden alle beslissingen rond inbesteden kunnen plaatsen ten behoeve van de transparantie.

Er bestaat een groot verschil tussen de perspectieven van overheden en ondernemers op de problematiek rondom inbesteden en de wenselijkheid van een openbaar digitaal register. Het doel van dit onderzoek is een objectieve meting, gericht op het verkrijgen van cijfermatig inzicht van het aantal inbestedingen door gemeenten op landelijk niveau en de wijze waarop dit proces verloopt. In de motie werd namelijk naar voren gebracht dat steeds meer decentrale overheden economische activiteiten in eigen beheer organiseren. Met deze meting kan getoetst worden of dit beeld juist is.

Hoe doe ik mee?

Door middel van deze enquête kunt u als gemeente invloed uitoefenen op het onderzoek en de mogelijke oprichting van een digitaal inbestedingsregister. U kunt deze enquête tot uiterlijk 1 november 2018 invullen. U vindt de link naar de enquête hier.

Bron:

Doe mee! Enquête inbestedingen door gemeenten, nieuwsbericht VNG

Door:

Maxim Vennegoor en Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie:

Uitnodiging deelname onderzoek gemeentelijke inbestedingen, Onderzoek & Advies Lexnova
Motie Amhaouch c.s., Parlementaire Monitor
Aanbestedingen, Europa decentraal
Criteria voor quasi-inbesteden, Europa decentraal
Voortgang actieagenda Beter Aanbesteden, nieuwsbericht Europa Decentraal