EESC-voorzitter benadrukt kritiek op MFK-voorstel

24 september 2018Regionaal beleid en fondsen

Op 19 september 2018 heeft de voorzitter van het Europese Economische en Sociale Comité (EESC) de kritiek die hij eerder dit jaar heeft geuit op het Meerjarig Financieel Kader-voorstel (MFK) herhaald. Deze kritiek komt overeen met het standpunt van het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s (CvdR).

Kritiek van EESC-voorzitter

Hoewel de Commissie wordt geprezen voor het stellen van nieuwe prioriteiten, valt de EESC-voorzitter de Commissie aan voor het lage budget. Terwijl de Europese Commissie een verhoging van 0,07% van de afdracht van het BNI (bruto nationaal inkomen) van de lidstaten voorstelt, heeft de EESC-voorzitter in het interview aangegeven dat hij een minimumverhoging steunt van 0,27%. Hij wil de BNI-afdracht daarmee verhogen van 1,03% naar 1,3%. De EESC-voorzitter stelt namelijk dat anders het budget voor oudere, traditionele fondsen en beleid, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) of het cohesiebeleid, niet meer gewaarborgd zou worden met de komst van nieuwe, belangrijke prioriteiten, zoals defensie en migratie. In het huidige MFK-voorstel van de Commissie wordt er namelijk op de oude posten van het cohesiebeleid en het GLB bezuinigd. Zo gaan veel Oost-Europese landen erop achteruit in het nieuwe cohesiebeleid en wordt er op het GLB-budget in het algemeen 15% bezuinigd vergeleken met de huidige MFK-periode.

Steun van het Europees Parlement en Comité van de Regio’s

In zijn standpunt wordt de EESC-voorzitter bijgestaan door zowel het Europees Parlement als het CvdR. Het Parlement pleit bijvoorbeeld ook voor een BNI-afdracht van 1,3% om de oude prioriteiten te beschermen, terwijl er nieuwe bijkomen. Daarnaast heeft een rapporteur van het CvdR een zeer kritisch rapport uitgebracht over de bezuinigingen op het cohesiebeleid en heeft hierin ook opgeroepen tot een verhoging naar 1,3%.

Nederlands standpunt

De mening van de EESC-voorzitter wordt niet zonder meer door alle EU-lidstaten gedeeld. Nederland is een van de lidstaten die tegen de verhoging van de BNI-afdracht is. Nederland is zowel tegen de afdrachtsverhoging van 0,07% die door de Commissie wordt voorgesteld als de afdrachtsverhoging van 0,27% die door andere organen is voorgesteld. Het kabinet stelt dat een kleinere EU (qua ledental) als gevolg zou moeten hebben dat er minder budget is. Het kabinet heeft daarom in verschillende BNC-fiches aangegeven voorstander te zijn van de voorgestelde budgetsvermindering van zowel het cohesiebeleid als het GLB. Het kabinet wilt bovendien dat het budget voor sommige oude beleidsgebieden het liefst nog verder naar beneden bijgesteld worden.

Procedure

Hoewel zowel het EESC als het CvdR kritisch zijn over het MFK-voorstel, zijn de door hen opgestelde adviezen niet doorslaggevend in de totstandkoming van het nieuwe MFK. Uiteindelijk zal de Raad van de Europese Unie een voorstel doen, dat het Parlement vervolgens enkel kan goedkeuren of afkeuren. Desondanks zullen er wel onderhandelingen plaatsvinden tussen het Parlement, de Commissie en de Raad over wat het voorstel zou moeten inhouden.

Bron:

EESC president: MFF proposal is ‘not ambitious enough’, Euractiv

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

Europese Commissie lanceert voorstel voor nieuwe Meerjarenbegroting (MFK), Europa decentraal
Het toekomstige cohesiebeleid: minder regels en minder budget, Europa decentraal
Commission’s ‘realistic’ budget criticised by member states, Euractiv